banner

Stypendia dla kobiet

Autor: red. 2008-01-17

Pięć młodych kobiet naukowców otrzymało (7.12.07.) w Warszawie stypendia naukowe L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Stypendia doktoranckie otrzymały:
1. Agnieszka Jaźwa - biochemia, biotechnologia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biotechnologii Medycznej UJ )
2. Aleksandra Szczepankiewicz - diagnostyka molekularna, genetyka molekularna
(Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
3. Magdalena Winiarska - immunologia (Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie)
Stypendia habilitacyjne otrzymały:
1. dr Katarzyna Kotulska - neurobiologia, neurologia (Katedra i Zakład Fizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach)
2. dr Marta Miączyńska - biologia molekularna, biologia komórki (Pracownia Biologii Komórki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie).
Stypendia, przyznawane od 2001 roku (jest już 35 laureatek), przeznaczone są dla kobiet prowadzących badania w dziedzinach biologiczno-medycznych. Każdego roku jury przyznaje 3 doktorantkom roczne stypendia w wysokości 20 tys. zł rocznie, a 2 habilitantkom - w wysokości 25 tys. zł rocznie (wypłacane w miesięcznych ratach). Celem L’Oréal Polska jest promocja młodych, utalentowanych Polek oraz wspieranie ich w pracy naukowej. O stypendia ubiegać się mogą kobiety zajmujące się badaniami naukowymi w zakresie medycyny i nauk biologicznych, których prace mają charakter aplikacyjny. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 11 jurorów – wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.