banner

Reforma nauki w rękach naukowców

Autor: red. 2008-03-06

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka powołała 4 lutego Zespół do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego.

W jego skład wchodzą:
 członkowie kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz:
 Henryk Górecki - Rada Nauki, wiceprzewodniczący, PWr, chemik,
 Tomasz Jasiński - Rada Nauki, wiceprzewodniczący, UAM, historyk
 Wiesław Kamiński - UMCS, rektor, fizyk
 Janusz Lipkowski - IChF PAN, przew. Wydz. III PAN, chemik
 Karol Musioł - UJ, rektor, fizyk
 Leszek Pacholski - UWr., rektor, matematyk
 Krzysztof Pawłowski - WSB w Nowym Sączu, rektor, fizyk
 Marek Rocki - senator, SGH, ekonomista
 Krzysztof Sikora - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, kanclerz, BCC, przew. sejmiku wojewodztwa
 Bogusław Smólski - NCBR, dyrektor, elektronik
 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - UW, Szkoła Wyższa im. R. Kudlinskiego, W-wa, ekonomistka
 Michał Szulczewski - Rada Nauki, przewodniczący, UW, geolog
 January Weiner - Rada Nauki, członek, UJ, ekolog
 Jerzy Woźnicki - Fundacja Rektorów Polskich, prezes, elektronik
 Marek Ziółkowski - wicemarszalek senatu, UAM, socjolog
 Maciej Żylicz - FNP, prezes, członek RN, biolog
 Ewa Sieczek - sekretarz Zespołu
 Grzegorz Witkowski - sekretarz
W posiedzeniach Zespołu będą też uczestniczyć:
 Michał Boni - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 Rafał Grupiński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz inne osoby zaproszone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.