banner

Gdańskie Gimnazjum Akademickie

Autor: bcz-d 2008-04-05

13 czerwca 2008 roku przypada 450 rocznica założenia Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. W tym dniu w Muzeum Narodowym w Gdańsku, gdzie mieściło się gimnazjum, zostanie zamontowana pamiątkowa tablica oraz zaprezentowane zostaną wszystkie tomy cyklu: Gdańskie Gimnazjum Akademickie.

Od ponad dwóch lat Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem JM Rektora A. Ceynowy przygotowywał edycję czterech tomów źródeł i artykułów, związanych z 450 rocznicą założenia Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego (1558-2008), ściśle związanego z tradycjami gdańskiej nauki uniwersyteckiej.
Autorzy przedstawili najbardziej charakterystyczne gałęzie wiedzy i ich najważniejszych przedstawicieli. Gdańscy naukowcy od wieków byli związani przede wszystkim z Gdańskim Gimnazjum Akademickim oraz z administracją, handlem, sądownictwem itp. Poświęcali się pracy dydaktycznej lub zawodowej, lecz na ogół łączyli z nimi wszechstronną działalność naukową. Gdańskie Gimnazjum Akademickie należało do najznakomitszych placówek tego typu w Polsce i Europie. Wyniki badań zatrudnionych w nim profesorów, z których większość posiadała stopień doktora, dorównywało, a niekiedy przewyższało wiele ówczesnych uniwersytetów europejskich. Dzięki bogatemu dorobkowi wielu uczonych i pisarzy, Gdańsk zajmował w kraju wybitną pozycję, a niekiedy pierwszoplanową. Nie jest ona jeszcze w pełni zbadana i ustalona, ale przyczyniła się do wzrostu ogólnopolskiej nauki i kultury.
W tomie popularnonaukowym, pod redakcją prof. E. Kotarskiego, znalazło się wiele artykułów związanych z różnymi gałęziami wiedzy, mi. in. nauczanie historii, prawa, astronomii, filozofii, języka polskiego, muzyki, a także cenne informacje dotyczące istnienia uczelni na przestrzeni wieków, tj. życie codzienne gdańskiej społeczności akademickiej, stypendia, podstawy ekonomiczne, Bibliotekę Senatus Gedanensis, wykształcenie i karierę poszczególnych profesorów.
Tom II pod redakcją prof. L. Mokrzeckiego, zawiera najcenniejsze źródła dotyczące Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w XVI i XVII wieku. W tomie tym zawarte są prawa gimnazjalne, konstytucje, mowy okolicznościowe, a także katalogi lekcyjne.
W tomie III redagowanym przez Z. Nowaka, znalazły się źródła ukazujące dzieje Biblioteki Rady Miasta z XVII i XVIII wieku, m.in. akt fundacyjny biblioteki, życiorys fundatora J. B. Bonifaciusa, wykaz książek, regulaminy i opisy promocyjne.
Tom IV zatytułowany W progach Muz i Minerwy, kończący niniejszą edycję, pod redakcją Z. Głombiowskiej, zawiera cenne informacje dotyczące utworów najwybitniejszych przedstawicieli nauki: A. Aurifabra, A. Cereusa, J. Rybińskiego, J. Hoppego i ich koncepcji gdańskiej nauki i oświaty.