banner

Wkrótce czeka nas wielka zmiana technologiczna - to, co dzisiaj uchodzi za nowoczesne, np. ekrany ciekłokrystaliczne czy plazmowe - odejdzie do lamusa. Nastąpi era papieru elektronicznego. Papier elektroniczny (e-papier) jest rodzajem wyświetlacza wytworzonego z polimerów, który z powodu swej małej grubości można będzie zwijać, składać, nosić w kieszeni czy przyklejać na ścianie. Można będzie też na nim pisać i drukować. Upowszechnienie papieru spowoduje zapewne przełom w wydawnictwach - zamiast czasopism czy książek będzie jeden egzemplarz, który będzie można doładowywać tekstem lub obrazem jak obecnie karty płatnicze. Nie jest to tak odległa przyszłość, skoro dzisiaj największe firmy (Philips, Fijitsu, Sharp, TDA, E Ink, Xerox) już dysponują takimi technologiami, a są też wydawnictwa prasowe, które czynią przymiarki do wykorzystania tej technologii (Les Echos, La Repubblica). Autorem terminu "e-papier", a zarazem wynalazcą "e-papieru" (Gyriconu) jest Nicholas Sheridon, który pracował w 1975 r. nad wyświetlaczami dla firmy Xerox. Pierwsza technologia "e-papieru" polegała na wprasowywaniu mikroskopijnych kulek magnetycznych między dwie cienkie folie polimerowe, z których jedna posiadała zdolność przewodzenia prądu. Kulki te z jednej strony były czarne a z drugiej białe. Po przyłożeniu punktowego pola elektrycznego przy pomocy "elektronicznego pisaka" obracały się one czarną stroną do powierzchni papieru. "Zmazanie zapisu" następowało po przyłożeniu silnego pola elektrycznego do całej "kartki", co powodowało obrócenie się wszystkich kulek białą stroną ku powierzchni papieru. Dzisiaj są także inne technologie wytwarzania e-papieru. Tym, nad czym nadal pracują naukowcy, to przedłużenie trwałości zapisu na e-papierze, gdyż jest on podatny na wstrząsy i działanie zewnętrznych źródeł pola elektrycznego. E-papier nie jest już prototypem - wykorzystuje go sieć amerykańskich hipermarketów Wall Mart do tablic ogłoszeniowych i tabliczek z cenami, których zawartość jest sterowana przez centralny system komputerowy. E-papier jest bardzo energooszczędny (ekran zużywa bowiem od 0,01 do 0,0001 energii wymaganej do działania konwencjonalnego wyświetlacza),ma właściwości zapamiętywania obrazu i tę zaletę, że tekst widzimy w świetle odbitym, jakbyśmy czytali zwykłą papierową gazetę.