banner

Wybory władz uczelni państwowych na kadencję 2008 - 2012

Autor: red. 2008-06-02

BIAŁYSTOK
Uniwersytet w Białymstoku
Rektor - prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Prorektor - dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB
Prorektor ds - dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB
Prorektor - dr hab. Elżbieta Awramiuk,
Prorektor - dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB,

Politechnika Białostocka
Rektor - prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Citko
Prorektor ds. nauki - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
Prorektor ds. rozwoju i współpracy - prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Rektor - prof. dr hab. Jacek Nikliński
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski
Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Robert Jerzy Flisiak
Prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego - prof. dr hab. Zenon Dionizy Mariak

BIELSKO - BIAŁA
Akademia Techniczno - Humanistyczna
Rektor - dr hab. inż. Ryszard Barcik, prof. ATH
Prorektor ds. nauki i spraw ogólnych - dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH
Prorektor ds. organizacji i rozwoju - dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH
Prorektor ds. dydaktycznych - dr hab. Henryk Klama, prof. ATH

BYDGOSZCZ
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rektor - prof. Józef Kubik
Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni - dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
Prorektor ds. dydaktycznych - dr hab. Andrzej Papuziński, prof. UKW

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Rektor - dr hab. inż. Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP
{mospagebreak}

CZĘSTOCHOWA
Politechnika Częstochowska
Rektor - prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
Prorektor ds. rozwoju - dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. P.Cz.
Prorektor ds. nauczania - dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, prof. P.Cz.

GDAŃSK
Politechnika Gdańska
Rektor - prof. Henryk Krawczyk
Prorektor ds. infrastruktury i organizacji – prof. Jan Godlewski
Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń – prof. Jan Hupka
Prorektor ds. kształcenia i rozwoju – prof. Waldemar Kamrat
Prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych – prof. Andrzej Zieliński

Uniwersytet Gdański
Rektor - prof. Bernard Lammek
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Maria Mendel, prof. UG
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Prorektor ds. rozwoju i finansów - dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG
Prorektor ds. studenckich - dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UG

Akademia Medyczna w Gdańsku
Rektor - prof. Janusz Moryś
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska
Prorektor ds. studenckich - dr hab. n. med. Barbara Kamińska
Prorektor ds. klinicznych - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. n. med. Jacek Bigda


KATOWICE
Politechnika Śląska
Rektor - prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
Prorektor ds. organizacji i rozwoju - prof. dr hab. inż. Leszek Blacha
Prorektor ds. dydaktyki - dr hab. Stanisław Kochowski, prof. nadzw. w Pol. Śl.
Prorektor ds. nauki i współpracy z przemysłem - dr hab. inż. Jan Ślusarek, prof. nadzw. w Pol. Śl.
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rektor - prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Prorektor ds. finansów i rozwoju - prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Prorektor ds. kształcenia - prof. dr hab. Czesław Martysz
Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Barbara Kożusznik

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Rektor - dr hab. Jan Pyka, prof. AE
Prorektor ds. edukacji - dr hab. Robert Tomanek, prof. AE
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
Prorektor ds. organizacyjnych - prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Rektor - prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka - Tendera
Prorektor ds. studiów i studentów - prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Prorektor ds. szkolenia podyplomowego - prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Prorektor ds. klinicznych - prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

{mospagebreak}
KIELCE
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Rektor - prof. dr hab. Regina Renz
Prorektor - prof. zw. dr hab. Wiesław Caban,
Prorektor - dr hab. Anna Grochulska, prof. UJK
Prorektor - Janusz Król, prof. UJK
Prorektor - dr hab. Jacek Semaniak, prof. UJK

Politechnika Świętokrzyska
Rektor - prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
Prorektor ds. badań naukowych - dr hab. inż. Leszek Płonecki, prof. PŚk
Prorektor ds. rozwoju kadry - dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk
Prorektor ds. międzynarodowych - dr hab. inż. Zbigniew Rusin, prof. PŚk
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr hab. Małgorzata Suchańska, prof. PŚk


KRAKÓW
Uniwersytet Jagielloński
Rektor - prof. Karol Musioł
Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. Szczepan Biliński
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej - dr hab. Michał du Vall, prof. UJ
Prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Andrzej Mania
Prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Prorektor ds. rozwoju - prof. dr hab. Piotr Tworzewski

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Rektor - prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Prorektor ds kształcenia i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Prorektor ds spraw ogólnych - prof. dr hab. inż. Wacław Celadyn
Prorektor ds nauki - prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Prorektor ds studenckich - dr hab. inż. Leszek Mikulski

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rektor - prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Prorektor ds. kształcenia - prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
Prorektor ds. współpracy i rozwoju - prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. ogólnych - dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, prof. nadzw.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rektor - prof. dr hab. Roman Niestrój
Prorektor ds. studenckich – dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK
Prorektor ds. badań naukowych – prof. dr hab. Andrzej Malawski
Prorektor ds. organizacji i współpracy międzynarodowej – dr hab. Jan Targalski, prof. UEK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłataja w Krakowie
Rektor - prof. dr hab. Janusz Żmija
Prorektor ds. organizacji uczelni i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Zenon Pijanowski
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. Krystyna Koziec
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich - prof. dr hab. Włodzimierz Sady


LUBLIN
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rektor - prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Prorektor ds. jakości kształcenia - prof. dr hab. Stanisław Chibowski
Prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. Ryszard Dębicki
Prorektor ds. studenckich - dr hab. Stanisław Michałowski
Prorektor ds. ogólnych - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł

Politechnika Lubelska
Rektor - prof. dr hab. inż. Marek Opielak
Prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Zbigniew Pater, prof. PL
Prorektor ds. studenckich - dr hab. inż. Stanisław Skowron, prof. PL
Prorektor ds. ogólnych - dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. PL
{mospagebreak}
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Rektor - prof. dr hab. Marian Wesołowski
Prorektor ds nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Edward Pałys
Prorektor ds kadr i funduszy inwestycyjnych - prof. dr hab. Krzysztof Kostro
Prorektor ds studenckich i dydaktyki - prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Rektor - prof. dr hab. Andrzej Książek
Prorektor ds klinicznych - prof. dr hab. Andrzej Drop
Prorektor ds współpracy z zagranicą i szkolenia podyplomowego - prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
Prorektor ds nauki - prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
Prorektor ds kształcenia - prof. dr hab. Jacek Roliński

ŁÓDŹ
Politechnika Łódzka
Rektor - prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
Prorektor ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Prorektor ds. studenckich - dr hab. inż. Wojciech Wolf, prof. nadzw.
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

Uniwersytet Łódzki
Rektor - prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Antoni Różalski
Prorektor ds. programów i jakości kształcenia - prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Prorektor ds. studenckich i toku studiów - prof. dr hab. Paweł Maślanka
Prorektor ds. współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Zofia Wysokińska
Prorektor ds. ekonomicznych - prof. dr hab. Bogdan Gregor

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Rektor - prof. Paweł Górski
Prorektor do spraw nauczania - prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prorektor do spraw nauki - prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Prorektor do spraw klinicznych - prof. dr hab. n. med. Marian Brocki
Prorektor do spraw rozwoju uczelni - prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak

OLSZTYN
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
Rektor - prof. Józef Górniewicz
Prorektor ds rozwoju - prof. Szczepan Figiel
Prorektor ds studenckich - prof. Jadwiga Wyszkowska
Prorektor ds kształcenia - dr hab. Wojciech Janczukowicz
Prorektor ds nauki - prof. Władysław Kordan
Prorektor ds kadr - prof. Tadeusz Rawa
{mospagebreak}
OPOLE
Uniwersytet Opolski
Rektor - prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
Prorektor ds badań i współpracy z zagranicą - dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek, prof. UO
Prorektor ds finansów i rozwoju uczelni - prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
Prorektor ds kształcenia i spraw studenckich - dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO

Politechnika Opolska
Rektor - prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
Prorektor ds. studenckich - dr hab. inż. Jerzy Jantos, prof. PO
Prorektor ds. inwestycji i rozwoju - dr inż. Anna Król
Prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Marek Tukiendorf, prof. PO
Prorektor ds. organizacyjnych - dr Aleksandra Żurawska

POZNAŃ
Politechnika Poznańska
Rektor - prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
PP
Prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. nadzw. PP
Prorektor ds. ogólnych - prof. dr hab. inż. Karol Nadolny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rektor - prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Jacek Guliński
Prorektor ds. kształcenia - prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Prorektor ds kadry i rozwoju uczelni - prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Prorektor ds studenckich - prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk
Prorektor ds nauki i współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. Jacek Witkoś

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rektor - prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Prorektor ds. studiów - prof. dr hab. Monika Kozłowska
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Jan Pikul
Prorektor ds. kadr i rozwoju uczelni - prof. dr hab. Czesław Szafrański

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Rektor– prof. zw. dr hab. Marian Gorynia
Prorektor - dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. AE
Prorektor - dr hab. Jacek Mizerka
Prorektor - prof. dr hab. Maciej Żukowski

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rektor - prof. dr hab. Jacek Wysocki
Prorektor ds. studenckich - dr hab. Mariusz Puszczewicz
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Zenon J. Kokot
Prorektor ds. klinicznych - dr hab. Grzegorz Oszkinis, prof. UM


RADOM
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Rektor - dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. nadzw.
Prorektor d.s. dydaktycznych i studenckich - dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. nadzw.
Prorektor d.s. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer
Prorektor d.s. badań naukowych - dr hab. Marian Włodzimierz Sułek, prof. nadzw.

RZESZÓW
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Rektor - prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
Prorektor ds. ogólnych - prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Jacek Kluska, prof. PRz
Prorektor ds. rozwoju - prof. dr hab. inż. Marek Orkisz
Prorektor ds. kształcenia - prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Uniwersytet Rzeszowski
Rektor - prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą - dr hab. Aleksander Bobko, prof. UR
Prorektor ds. studenckich i kształcenia - dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR
Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej - dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR
{mospagebreak}
SZCZECIN
Uniwersytet Szczeciński
Rektor - prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prorektor ds. finansów i rozwoju – prof. dr hab. Józef Perenc
Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. Andrzej Witkowski
Prorektor ds. kształcenia – prof. dr hab. Edward Włodarczyk


Politechnika Szczecińska
Rektor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
Prorektor ds. nauczania - dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. PS
Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni - prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk.

Akademia Rolnicza w Szczecinie
Rektor - prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski
Prorektor ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką - dr hab. Artur Bartkowiak, prof. nadzw.
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Jacek Wróbel,
Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Krzysztof Formicki

Pomorska Akademia Medyczna
Rektor - prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz
Prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Barbara Wiszniewska
Prorektor ds. klinicznych - dr hab. Marek Brzosko, prof. nadzw.PAM


TORUŃ
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rektor - prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Danuta Janicka, prof. UMK
Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju – dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK
Prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. Witold Wojdyło
Prorektor ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe

WARSZAWA
Uniwersytet Warszawski
Rektor - prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska - Macukow
Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej - prof. dr hab. Stanisław Głąb
Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer
Prorektor ds. nauczania i polityki kadrowej − prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Politechnika Warszawska
Rektor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
Prorektor ds. ogólnych - dr hab. inż. Roman Gawroński, prof. nadzw.
Prorektor ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku - prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Prorektor ds. studiów - prof. dr hab. Franciszek Krok
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Rektor - prof. dr hab. Alojzy Szymański
Prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Jan Niemiec
Prorektor ds. rozwoju - prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rektor - prof. Adam Budnikowski
Prorektor ds. rozwoju - prof. dr hab. Marek Bryx
Prorektor ds. dydaktyki i studentów - dr hab. Anna Karmańska, prof. SGH
Prorektor ds. współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Janusz Stacewicz

Akademia Medyczna
Rektor - prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Prorektor ds. kadr - prof. nadzw. dr hab. Anna Kamińska
Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych - prof. nadzw. dr hab. Marek Kulus
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Sławomir Majewski
Prorektor ds. klinicznych, inwestycji i współpracy z regionem - dr hab. Sławomir Nazarewski
Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego - prof. dr hab. Zbigniew Gaciong zastępca – dr hab. Włodzimierz Otto
{mospagebreak}
WROCŁAW
Politechnika Wrocławska
Rektor - prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Prorektor - prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak - Wydział Elektroniki
Prorektor - prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński - Wydział Mechaniczny
Prorektor ds studenckich - dr inż. Zbigniew Sroka - Wydział Mechaniczny
Prorektor - prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski - Wydział Chemiczny
Prorektor - prof. dr hab. inż. Cezary Madryas - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Uniwersytet Wrocławski
Rektor - prof. dr hab. Marek Bojarski
Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Adam Jezierski
Prorektor ds. ogólnych - prof. dr hab. Władysław Dynak
Prorektor ds. nauczania - prof. dr hab. Ryszard Cach
Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rektor - prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Prorektor ds. dydaktyki - prof. zw. dr hab. Stefan Wrzosek
Prorektor ds. nauki - prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni - dr hab. Marek Łyszczak, prof. AE
Prorektor ds. współpracy z zagranicą - prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Rektor - prof. Roman Kołacz
Prorektor ds. studenckich i nauczania - prof. Józefa Chrzanowska
Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem - prof. Alina Wieliczko
Prorektor ds. nauki - prof. Józef Szlachta
Prorektor ds rozwoju i informatyzacji - prof. Andrzej Drabiński

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Rektor - prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Marek Ziętek
Prorektor ds. dydaktyki - dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.
Prorektor ds. klinicznych - dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw.


ZIELONA GÓRA
Uniwersytet Zielonogórski
Rektor - prof. dr hab. Czesław Osękowski
Prorektor ds studenckich - dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
Prorektor ds jakości kształcenia - dr hab. Wielisława Osmańska - Furmanek, prof. UZ
Prorektor ds rozwoju - dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
Prorektor ds współpracy z zagranicą - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński