banner

ESA zaakceptowała

Autor: red. 2008-06-02

Z 39 wniosków projektowych przekazanych przez Ministerstwo Gospodarki do Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach Programu dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS), ESA dotychczas zaakceptowała następujące:
1. Centrum Badań Kosmicznych PAN - Kalibracja oraz modelowanie błędów przyrządu Italian Spring Accelerometer w ramach misji kosmicznej BepiColombo
2. Centrum Badań Kosmicznych PAN - Realizacja fazy C/D i E projektu modułu (tzw. pointing unit) wyznaczającego kierunek pomiaru spektrometru METRIS (Merkury Radiometr and Thermal Infrared Spectometer) misji Bepi Colombo, w tym wykonanie i testy modeli: kwalifikacyjnego, lotnego i lotnego zapasowego
3. Centrum Badań Kosmicznych PAN - SWEX/R - Gleba, Woda i Wymiana Energii
4. GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. - GMES Service Element Forest Monitoring. Monitoring lasów na potrzeby raportowania dot. gazów cieplarnianych. Usługa na rzecz Ministerstwa Środowiska
5. GRYTECH Jerzy Grygorczuk - Opracowanie systemu suportu dla przyrządu HP3 na misję ESA - ExoMars
6. Transbit Sp. z o.o. - ASIM/MXGS, faza C/D
7. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - Metodyka precyzyjnego pozycjonowania na podstawie danych satelitarnych z pojedynczej epoki obserwacyjnej
8. Polspace sp. z o.o. - Technology transfer
9. Polspace Sp. z o.o. - Orbity kosmicznych śmieci
10. Politechnika Warszawska - Rozwój i doskonalenie kształcenia studentów w dziedzinie technik kosmicznych na PW
11. Politechnika Wrocławska - Podsystemy telekomunikacyjne małych statków kosmicznych przeznaczonych do badawczych misji okołoziemskich i księżycowych
12. Instytut Lotnictwa w Warszawie - Badawczy, kompozytowy zbiornik na ciekły metan
13. TECHMEX S.A. - Implementacja i upowszechnienie techniki satelitarnej do analiz geoprzestrzennych w procesach zarządzania rozwojem miast i aglomeracji miejskich w Polsce
14. NOMA 2 Sp. z o.o. - System nadzoru nad transportem towarów dużego ryzyka
15. Instytut Geodezji i Kartografii - Zastosowanie teledetekcji satelitarnej do oceny wpływu biomasy i wilgotności gleby na wielkość bilansu węgla w różnych ekosystemach
16. NOMA 2 Sp. z o.o. - System ostrzegający kierowcę o zagrożeniu utratą świadomości
17. Centrum Badań Kosmicznych PAN - Konsorcjum Naukowo - Techniczne Discorsi Galilei - EGNOS - EUPOS Integration
18. Polspace Sp. z o.o. - SISNeT Applications