banner

Na świecie już od lat sektor kosmiczny jest prężnie działającym sektorem gospodarki przynoszącym ogromne zyski. W Polsce przemysł kosmiczny praktycznie nie istnieje. Co gorsza ? ze strony rządu brak jest zrozumienia wagi tego zagadnienia. Takie najogólniej wnioski przyniosła dyskusja panelowa, jaka odbyła się 20 maja w Warszawie podczas Dni Technik Satelitarnych zorganizowanych przez Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej Centrum Badań Kosmicznych PAN. Głównym wydarzeniem Dni była międzynarodowa konferencja "Polish Space Industry - a European Partner", połączona z prezentacją polskich podmiotów aktywnie rozwijających swój potencjał w dziedzinie wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych. W referatach, dyskusjach i na ustawionych w Ministerstwie Gospodarki stoiskach o swoich dokonaniach mówili przedstawiciele takich m.in. firm i instytucji jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Astra Poland, Dolina Lotnicza, Geosystems Polska, Instytut Lotnictwa, Polspace, Sprint, AutoMapa, Techmex, Bumar, PIAP. Na temat przyszłości sektora kosmicznego - na ogół wzniośle, optymistycznie i zapraszająco do współpracy ? wypowiadali się goście zagraniczni, w tym reprezentanci Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiego Instytutu Polityki Kosmicznej i liderów europejskiego przemysłu kosmicznego - firm EADS Astrium i Thales Alenia Space.