banner

Nowoczesne technologie w zabytku

Autor: S.B. 2008-08-21

Przez wiele lat przy dawnej willi Schweikerta w Łodzi, w której obecnie mieści się m.in. dziekanat Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, stał zniszczony budynek gospodarczy, stanowiący niegdyś element kompleksu przemysłowo-pałacowego. Zabytkowy obiekt, po uzyskaniu przez uczelnię zgody konserwatora, został wyremontowany i dostosowany do potrzeb politechniki.

Na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska powstały więc znakomite warunki do jeszcze intensywniejszego rozwijania nowych, interdyscyplinarnych kierunków badań z pogranicza chemii, biotechnologii, informatyki, inżynierii chemicznej i procesowej, jak również badań związanych z wykorzystaniem mikroorganizmów do poprawy stanu środowiska.
Katedra Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, kierowana przez prof. Stanisława Ledakowicza, zajmuje się głównie utylizacją odpadów metodami biotechnologicznymi, termicznymi oraz zaawansowanymi technikami chemicznymi. Realizowane w niej badania mają na celu m.in. zagospodarowanie odnawialnych źródeł energii, biomasy oraz odzyskiwanie cennych surowców (metali ciężkich) z wykorzystaniem nanotechnologii, technik membranowych, procesów hybrydowych.
W piwnicy budynku przekazanego katedrze zainstalowane zostały m.in. bioreaktory i instalacje wentylacyjne. Znaleziono też miejsce na pomieszczenia magazynowe. Na parterze umieszczono laboratoria, a na piętrze przygotowano pokoje dla pracowników. Wygospodarowano również miejsce na salę seminaryjną.
Z budynku katedry do willi, w której ma siedzibę dziekanat można przejść specjalnym łącznikiem. Takie rozwiązanie umożliwia swobodne poruszanie się po obydwu obiektach osobom niepełnosprawnym. Koszt całej inwestycji wyniósł 4 069 000 zł i w ok. 50%, pokryty został ze środków MNiSW.