banner

Przesłuchania na ścianie wschodniej

Autor: (al) 2008-08-21

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - człowiekowi" zorganizowali największe w Europie badanie przesiewowe słuchu u dzieci zamieszkujących województwa wschodnie.

Badaniami przeprowadzanymi od marca do czerwca tego roku w ponad 5 tysiącach szkół wiejskich i małych miast objęto ponad 80 tys. dzieci w wieku 7 lat i ponad 12 tys. dzieci starszych, 8 - 12-letnich. Dzięki temu zostały przebadane wszystkie dzieci z województw: warmińsko - mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wstępne wyniki tych badań (na dalsze musimy poczekać) wskazują, że prawie 20% dzieci (co piąte!) ma zaburzenia słuchu, a 33% - szumy uszne. Powtarza się sytuacja z badań prowadzonych wśród dzieci warszawskich (pisaliśmy o tym w SN 12/07) - u prawie 60% dzieci z zaburzeniami słuchu ich rodzice nie zauważyli tych problemów!
Prof. Henryk Skarżyński - inicjator badań przesiewowych i profilaktycznych ma nadzieję, że uda mu się zdobyć środki na objęcie takimi badaniami także dzieci z części zachodniej naszego kraju. Obecne badania kosztowały ok. 1,5 mln zł, z czego połowę zapłacił Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, a połowę - KRUS. Poza efektami natychmiastowymi tej ogromnej akcji profilaktycznej, naukowcy z Instytutu spodziewają się interesującego materiału naukowego, gdyż w wyniku badań otrzymali kilkaset tysięcy danych, które trzeba teraz opracować. To powinno zaowocować nie tylko oryginalnymi pracami habilitacyjnymi i światowymi cytowaniami w obszarze medycyny, ale i postępem w naukach technicznych, gdyż badania takie kreują nowe potrzeby nie tylko w tworzeniu oryginalnego oprogramowania, ale i nowych urządzeń (np. słynny Audiometr S) ułatwiających prace lekarzy laryngologów. Wyzwalają także potrzebę współpracy różnych ośrodków naukowych, co sprzyja tworzeniu kolejnych, interesujących programów.