banner

Transformacje demokracji

Autor: al 2008-08-21

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego zorganizowało 4 lipca konferencję naukową pt. "Transformacje demokracji - turbulencje, trendy, scenariusze przyszłości".

W konferencji, dedykowanej prof. Lechowi Zacherowi uczestniczyli badacze z wielu ośrodków naukowych w kraju zajmujący się problematyką demokracji i jej relacjami z gospodarką, techniką, polityką, kulturą. Przedstawiano nie tylko diagnozy sytuacji, w jakiej jest ludzkość, w tym - polskie społeczeństwo, ale i zagrożenia demokracji wynikające z rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz problemów rodzących się na styku demokracji i rozwoju lokalnego. Jednodniowej konferencji towarzyszyła prezentacja wydanej właśnie książki "Ku przyszłości", będącej zbiorem esejów różnych badaczy, dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz problemów globalizacji. Recenzję książki, dedykowanej prof. Lechowi Zacherowi w 65.rocznicę urodzin zamieszczamy w tym numerze, a do problematyki tej konferencji będziemy nawiązywać w kolejnych wydaniach naszego pisma, które patronowało tej konferencji.