banner

W piętnastej edycji konkursu na stypendia dla najzdolniejszych młodych naukowców Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała 121 rocznych stypendiów. Ich wysokość wzrosła w tym roku do 24 tys. zł. Na konkurs wpłynęło 999 wniosków. Stypendia krajowe przyznawane są przez fundacje od 1993 r. i stanowią rodzaj wyróżnienia dla młodych (w wieku do 30 lat) naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową, lecz mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Grono laureatów wszystkich edycji konkursu, łącznie z tegoroczną, liczy już 1585 osób. W tym roku najliczniejsze grono stypendystów rekrutuje się z uniwersytetów (68 osób), instytutów PAN (21 osób) i uczelni technicznych (16 osób). Najwięcej stypendystów pochodzi w tym roku z UW (27 osób), UJ (14), UAM (7) i UG (6). Dziedziny, jakie najliczniej reprezentują to fizyka (13), chemia (12), biologia medyczna (7) oraz biologia, ekonomia, literaturoznawstwo i prawo (po 6 stypendystów).