banner

Klub stypendystów Zagranicznych FNP po raz drugi przyznał Nagrodę im. Artura Rojszczaka dla młodego uczonego, który obok wybitnych osiągnięć naukowych wyróżnia się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami i umiejętnością przekraczania granic swojej specjalizacji naukowej. Laureatem nagrody został w tym roku drZbigniew Chaniecki z Politechniki Łódzkiej, inżynier-informatyk, który w niezwykle ważnym dla swojej kariery naukowej momencie intensywnie zaangażował się w pomoc niepełnosprawnemu studentowi. Ten, dzięki temu kończy obecnie informatykę. Wybór dr. Chanieckiego to obok docenienia jego pracy i postawy, próba zwrócenia uwagi środowiska akademickiego na potrzebę lepszego dostosowania uczelni do potrzeb niepełnosprawnych studentów. Nagroda im. Artura Rojszczaka, finansowana przez Klub Stypendystów i FNP, wynosi 5 tys. zł.