banner

Podczas 27 edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2006 Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało II nagrodę za dokonania w zakresie działalności naukowej. Dotyczy ono zastosowania komputerowej analizy obrazu w nieniszczących badaniach obiektów zabytkowych przez muzealne Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów zabytkowych. Jest to pierwsza placówka w Polsce, która podjęła się kompleksowego zbadania zagadnienia zastosowania analizy obrazu w pracach związanych z dziełami sztuki.

W literaturze naukowej można spotkać pojedyncze przykłady takich zastosowań, jednak żaden z autorów nie potraktował całościowo zbadania tego zagadnienia, traktując je raczej jako ciekawostkę. Niniejsza praca ma charakter rozpoznawczy i rozpoczynający studia nad zastosowaniem metod analizy obrazu do nieniszczących badań obiektów zabytkowych. W jej wyniku, dzięki współpracy z Pracownią Mikromerytyki Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, została opracowana nowa metoda, która w znacznym stopniu zwiększy możliwości diagnozowania.

Wydaje się że komputerowa analiza obrazu powinna znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach nieniszczących, jak również w działaniach z zakresu konserwacji prewencyjnej. Możliwość wykonywania bardziej precyzyjnego niż dotychczas opisu stanu zachowania obiektów pozwala na lepszą kontrolę nad nimi i wcześniejsze eliminowanie ewentualnych zagrożeń. Zastosowanie proponowanych metod jest także uzasadnione szybko rozwijającą się digitalizacją zbiorów muzealnych i wkraczaniem w tradycję muzealnictwa nowoczesnych technologii.

I nagrodę w tej dziedzinie otrzymało Muzeum Narodowe we Wrocławiu za Malarstwo niderlandzkie, a dwie równorzędne trzecie - Muzeum Zamkowe w Malborku za projekt badawczy Interdyscyplinarne badania zabytków architektury na przykładzie Zamku wysokiego w Malborku oraz Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki - Kobierce i tkaniny wschodnie z kolekcji Kulczyckich.

 W kategorii dokonań z zakresu konserwacji I nagrodę przyznano równorzędnie: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce za Zabezpieczenie górniczo ? konserwatorskie zespołu zabytkowych komór Maria Teresa oraz Muzeum Pałacowi w Wilanowie za prace badawcze, konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji Pałacu w Wilanowie od strony dziedzińca. Druga nagroda powędrowała do Zamku Królewskiego w Warszawie za konserwację obrazów Rembrandta Dziewczyna w świetle ramy i Uczony przy pulpicie ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.