banner

1. BIELAŃSKI Paweł Instytut Zootechniki
2. CIECHANOWSKA Maria Instytut Nafty i Gazu
3. DASZKIEWICZ Marek(sekretarz) Instytut Optyki Stosowanej
4. GROMEK Józef(wiceprzewodniczący) Instytut Tele- i Radiotechniczny
5. GWOREK Barbara Instytut Ochrony Środowiska
6. JAKUBOWSKI Marek Instytut Medycyny Pracy
7. KACZANOWSKI Stanisław Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
8. KORADECKA Danuta Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
9. LEWITOWICZ Jerzy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
10. MEDER Andrzej Centrum Mechanizacji Górnictwa ”KOMAG”
11. MENES Józef Instytut Chemii Przemysłowej
12. MRÓWCZYŃSKI Marek Instytut Ochrony Roślin
13. OSTOJSKI Mieczysław S. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
14. OSTROWSKI Janusz Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
15. PADUCH Józef Instytut Metalurgii Żelaza
16. PARADOWSKI Stefan Instytut Elektrotechniki
17. PAWŁOWSKI Tadeusz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
18. PILARCZYK Jan Instytut Spawalnictwa
19. PILCH Józef Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
20. PLEWIŃSKI Andrzej Instytut Obróbki Plastycznej
21. RAFALSKI Leszek(przewodniczący) Instytut Badawczy Dróg i Mostów
22. RUTKOWSKA – SAK Lidia Instytut Reumatologii
23. SOBCZAK Jerzy Instytut Odlewnictwa
24. STACEWICZ Maria M. Państwowy Instytut Geologiczny
25. SZUTA Marcin Instytut Energii Atomowej
26. ŚCIĄŻKO Marek Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
27. ŚMIESZEK Zbigniew(wiceprzewodniczący)Instytut Metali Nieżelaznych
28. TKACZYK Stanisław Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
29. WIERZBICKI Stanisław M. Instytut Techniki Budowlanej
30. WIŚNIOWSKI Witold Instytut Lotnictwa
31. ŻELAZNY Jan Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB