banner

Wydział II Nauk Biologicznych PAN przyznał nagrody za 2006 rok. 

Nagrodę indywidualną przyznano prof. Jarosławowi Kuśmierkowi z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN za prace nad uszkodzeniami DNA powstającymi w wyniku stresu oksydacyjnego i ich rolą w procesach mutagenezy i kancerogenezy

 Nagrodę zespołową przyznano: dr hab. Bernardowi Korzeniewskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Jerzemu Żołędziowi z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie za cykl prac dotyczący teoretycznych badań regulacji procesu fosforylacji oksydacyjnej i glikozy w mięśniu szkieletowym oraz sercu.

Wyróżniono:
 zespół z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w składzie:
prof. Ewa Kula-Świeżewska
dr hab. Anna Szkopińska
mgr Magdalena Wojtas
dr Karolina Skorupińska-Tudek
mgr Monika Zelman-Femiak
mgr Agnieszka Bajda
Józefina Hertel
za prace dotyczące biosyntezy, budowy i roli biologicznej izoprenoidów.

 dr hab. Dorotę Nalepkę z Instytutu Botaniki PAN za pracę pt: "Late Glacial and Holocene palaeoecological conditions and changes of vegetation cover under early farming activity in the south Kujawy region (Central Poland)"

 Nagroda dla młodych naukowców Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2006 (Akademia Grupy Wyszegradzkiej) oraz nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną przypadła dr. hab. Januszowi M. Bujnickiemu z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

oem software