banner

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN obchodził w końcu ub. r. swoją 90. rocznicę. Jest to najstarsza, jedna z największych biologicznych  placówek naukowych w Polsce

Początki Instytutu sięgają 1911 r., kiedy  z inicjatywy uczniów i współpracowników profesora Marcelego Nenckiego Zarząd Towarzystwa Naukowego Warszawskiego podjął uchwałę o utworzeniu Instytutu Biologicznego jego imienia. Instytut zaczął w pełni działać w 1918 roku, do czego przyczynili się m.in. warszawscy lekarze - jedni z pierwszych fundatorów Instytutu. Obecnie w Instytucie Nenckiego  badania prowadzi 231 naukowców, a poziom naukowy badań (prowadzonych w 31 znakomicie wyposażonych laboratoriach) lokuje Instytut  wśród najlepszych placówek biologicznych w Europie. Instytut od roku 2003 ma status Centrum Doskonałości w Neurobiologii.

Priorytetami badawczymi w Instytucie są: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna, a znana w świecie Polska Szkoła Fizjologii Mózgu stworzona w latach 1950-1970 przez prof. Jerzego Konorskiego stała się  podstawą do dalszego rozwoju współczesnej neurofizjologii i neurobiologii.

Dzisiaj Instytut Nenckiego jest jedyną placówką naukową w Polsce, gdzie badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach - od molekularnego po systemowy.

Innym, szczególnie intensywnie rozwijanym obszarem badań w Instytucie Nenckiego jest biologia molekularna i komórkowa. Prowadzone prace dotyczą m.in. molekularnych mechanizmów starzenia się oraz procesów generowania energii w komórce. Wśród wykonywanych w tym nurcie prac podejmuje się próby określenia biochemicznego podłoża działania leków onkologicznych oraz leków stosowanych w terapii cukrzycy i nadciśnienia.
Jubileusz 90-lecia Instytutu zbiegł się z 80. rocznicą urodzin prof. Leszka Kuźnickiego - długoletniego pracownika, wieloletniego wicedyrektora Instytutu i prezesa PAN, współzałożyciela Komitetu Cytobiologii PAN. Jubileusz Profesora uczczono 20 listopada ub. r. sympozjum naukowym pt. "Homo czy zawsze sapiens? Człowiek z różnych perspektyw". Referaty wygłosili na nim; prof. Zbigniew Jaworowski  ("Nie człowiek, lecz słońce rządzi klimatem"), prof. Jan Strzałko ("Co jest ewolucyjnym dziedzictwem człowieka: rasy czy rasizm?), prof. Zbigniew Gaciąg ("Jak środowisko szkodzi zdrowiu człowieka"), doc. Tomasz Guzik ("Medycyna transplantacyjna, czyli z laboratorium do łóżka chorego i z powrotem") oraz doc. Rafał Ohme ("Irracjonalność człowieka myślącego").

Instytut na urodziny otrzymał od Jubilata, niestrudzonego społecznika  i inicjatora współpracy naukowej, spisane i wydrukowane swoje dzieje, które w postaci trzytomowego dzieła prof. Kuźnicki wręczył dyrektorowi Instytutu, prof. Adamowi Szewczykowi na uroczystościach jubileuszowych. Miały one - podobnie jak uroczystości 80-lecia prof. Kuźnickiego - także charakter naukowy (wzbogacony spotkaniami towarzyskimi i imprezami) , a odbyły sie 4 i 5 grudnia ub. r. w Pałacu Staszica i w siedzibie Instytutu w Warszawie.

Więcej o jubileuszu Instytutu - www.nencki.gov.pl

oem software