banner

 

W Politechnice Łódzkiej powstaje nowatorskie w skali kraju Centrum Bio- i Nanotechnologii, ośrodek badawczy nawiązujący do najlepszych europejskich wzorców.

Biotechnologia i nanotechnologia, nauki  rewolucjonizujące obecnie  procesy technologiczne, znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach: przemyśle, medycynie, ochronie  środowiska i innych. Utworzenie w PŁ Centrum Bio- i Nanotechnologii (CBNT), w którym prace prowadzić będą interdyscyplinarne zespoły naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i przemysłowych umożliwi więc Łodzi dołączyć do światowych liderów zaawansowanych technologii.

- Centrum będzie rozwijać prace zgodne z kierunkami badań czołowych ośrodków naukowych na świecie oraz priorytetami badawczymi najnowszego Programu Ramowego UE - mówi prof. Jacek Ulański, pełnomocnik Rektora PŁ ds. CBNT. - W związku z szybkim postępem w biotechnologii i nanotechnologii nasze programy badawcze będą na bieżąco aktualizowane, a na potrzeby realizacji konkretnych projektów będziemy tworzyć konsorcja badawczo-wdrożeniowe.

Istotną rolę w tym względzie będzie odgrywał Międzynarodowy Komitet Doradczy Centrum Bio- i Nanotechnologii złożony z wielu znakomitych uczonych z Europy i USA. Jego przewodniczącym został prof. Krzysztof Matyjaszewski światowej sławy uczony, który od kilku lat jest uważany za jednego z najpoważniejszych kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Inauguracyjne spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego CBNT odbyło się 20 października oem software