Nagrody wydziałów PAN

Nagrody humanistów

Utworzono: poniedziałek, 22 styczeń 2007

Wydział I Nauk Społecznych PAN przyznał za ub. rok nagrody naukowe:

W dziedzinie archeologii Nagrodę im. Erazma Majewskiego
otrzymał prof. Janusz K. Kozłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. „Świat przed „rewolucją” neolityczną”

W dziedzinie demografii nagrodzono
dr hab. Elżbietę Gołatę z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
za pracę pt. „Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy”

W dziedzinie historii kultury nagrodzono
dr. hab. Antoniego Ziembę z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. „Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660”

W dziedzinie orientalistyki nagrodzono
dr. Ignacego Nasalskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. „Die politische Metapher im Arabischen.
Untersuchungen zu Semiotik und Symbolik der politischen Sprache am Beispiel Ägyptens”

W dziedzinie pedagogiki Nagrodę im. Władysława Spasowskiego
przyznano prof. Elwirze J. Kryńskiej z Uniwersytetu w Białymstoku oraz
em. prof. Stanisławowi W. Mauersbergowi za pracę pt. „Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-1956”.

Przyznano także wyróżnienia osobom zaangażowanym od lat w sposób szczególny w prace naukowo-organizacyjne w komitetach działających przy Wydziale I Nauk Społecznych PAN
- prof. Aleksandrze Cieślikowej, przewodniczącej Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN i redaktor naczelnej rocznika „Onomastica”, od wielu lat organizatorce ogólnokrajowych konferencji onomastycznych
- prof. Irenie Stasiewicz-Jasiukowej, przewodniczącej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, kierującej nieprzerwanie pracami tego Komitetu od 1990 r.
- prof. Zbigniewowi Jasiewiczowi, przewodniczącemu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, kierującemu pracami tego Komitetu nieprzerwanie od 1987r.
- prof. Annie Żarnowskiej, przewodniczącej Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN za jej utworzenie i od początku istnienia aktywną działalność.

Nagrody medyczne PAN

Utworzono: poniedziałek, 22 styczeń 2007

Wydział Nauk Medycznych PAN przyznał coroczne nagrody wydziałowe:

Medal imienia Jędrzeja Śniadeckiego został nadany prof. Jerzemu Vetulaniemu z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za osiągnięcia badawcze nad mechanizmem działania leków przeciwdepresyjnych,

dwie zespołowe Nagrody im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano:

- prof. Ryszardowi Przewłockiemu, dr Barbarze Ziółkowskiej, dr. Wiktorowi Bileckiemu, mgr Agnieszce Wawrzczak-Bargiele z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za cykl 5 prac pt. “Molekularne mechanizmy działania morfiny w modelach uzależnienia in vitro i in vivo”
- prof. Januszowi Sadowskiemu, dr Bożenie Bądzyńskiej, dr. Leszkowi Dobrowolskiemu, dr Agnieszce Walkowskiej z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie za cykl 9 prac pt. „Mechanizmy fizjologicznej regulacji hipertonii osmotycznej rdzenia nerki i wewnątrznerkowego krążenia krwi”

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN otrzymały zespoły:

-dr hab. Krzysztof Bujko, prof. Marek P. Nowacki oraz lek. med. Ewa Chmielik z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie za cykl 6 prac dotyczących przedoperacyjnej radioterapii raka jelita grubego

-prof. Janusz Witowski, prof. Andrzej Bręborowicz, dr n. med. Krzysztof Książek oraz dr n. med. Alicja Połubińska z Katedry i Zakładu Patofizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu za cykl 21 prac dotyczących patofizjologii otrzewnej

Cztery honorowe wyróżnienia Laur Medyczny im. Dr. Wacława Mayzla przyznano studentom pracującym naukowo: Annie Lewandowicz (z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Tadeuszowi Issatowi (z Akademii Medycznej w Warszawie), Małgorzacie Kieć (z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Izabeli Woźny (z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu)

Nagrody techników

Utworzono: poniedziałek, 22 styczeń 2007

Czytaj więcej...

Nagrody Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN za rok 2006

Utworzono: poniedziałek, 22 styczeń 2007

Czytaj więcej...

Our website is protected by DMC Firewall!