banner

W dziedzinie chemii Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa otrzymał dr Tomasz Borowski, z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, za cykl prac wyjaśniających przebieg reakcji katalizowanych przez niehemowe enzymy żelazowe.

W dziedzinie astronomii Nagrodę Naukową im. Stefana Pieńkowskiego otrzymał dr hab. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, za cykl prac poświęconych precyzyjnym pomiarom prędkości radialnych i interferometrii optycznej spektroskopowych układów podwójnych.

W dziedzinie matematyki Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego otrzymała dr Agata Smoktunowicz z Instytutu Matematycznego PAN, za pracę pt. "There are no graded domains with GK dimension strictly between 2 and 3".

 Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej - Curie w dziedzinie chemii otrzymał prof. Jacek Gawroński z Zakładu Stereochemii Organicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, za cykl 30 publikacji dotyczących "Zastosowania stereoselektywnych reakcji organicznych w procesach makrocyklizacji - rozwój metod chiraloptycznych w badaniach strukturalnych"