banner

Nagrody techników 1611 Wydział IV Nauk Technicznych PAN przyznał nagrody naukowe za 2006 rok.

W dziedzinie Mechanika materiałów

Nagrodę im. Wacława Olszaka otrzymał dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej za monografię "Compensation Systems for Low Temperature Applications"

 W dziedzinie Elektronika

- dr hab. inż. Teodor Gotszalk z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej za pracę z dziedziny elektroniki i nanotechnologii "Systemy mikroskopii bliskich oddziaływań w badaniach mikro- i nanostruktur" W dziedzinie Elektrotechnika

- dr inż. Grzegorz Radomski z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach za cykl prac z lat 2003-2005

W dziedzinie: Inżynieria materiałowa

Nagrodę im. Bohdana Ciszewskiego otrzymał dr hab. inż. Jerzy Bystrzycki z Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za rozprawę habilitacyjną 2004 "Niekonwencjonalne metody kształtowania struktury i właściwości stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe Al"

W dziedzinie: Metalurgia

 - dr hab. inż. Przemysław Borkowski z Politechniki Koszalińskiej za prace z lat 2002-2005

W dziedzinie: Informatyka

- dr hab. inż. Marek Pawełczyk z Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach za rozprawę habilitacyjną "Feedback Control of Acoustic Noise at Desired Locations" - 2005 oraz cykl prac naukowo badawczych w latach 2002-2005

 W dziedzinie: Budowa i eksploatacja maszyn

 - dr inż. Dariusz Boroński z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy za pracę doktorską 2005 "Doświadczalna analiza rozkładów odkształceń w strefach zmęczeniowego pękania".