banner

Wydział I Nauk Społecznych PAN przyznał za ub. rok nagrody naukowe:

W dziedzinie archeologii Nagrodę im. Erazma Majewskiego
otrzymał prof. Janusz K. Kozłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. „Świat przed „rewolucją” neolityczną”

W dziedzinie demografii nagrodzono
dr hab. Elżbietę Gołatę z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
za pracę pt. „Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy”

W dziedzinie historii kultury nagrodzono
dr. hab. Antoniego Ziembę z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. „Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660”

W dziedzinie orientalistyki nagrodzono
dr. Ignacego Nasalskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. „Die politische Metapher im Arabischen.
Untersuchungen zu Semiotik und Symbolik der politischen Sprache am Beispiel Ägyptens”

W dziedzinie pedagogiki Nagrodę im. Władysława Spasowskiego
przyznano prof. Elwirze J. Kryńskiej z Uniwersytetu w Białymstoku oraz
em. prof. Stanisławowi W. Mauersbergowi za pracę pt. „Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-1956”.

Przyznano także wyróżnienia osobom zaangażowanym od lat w sposób szczególny w prace naukowo-organizacyjne w komitetach działających przy Wydziale I Nauk Społecznych PAN
- prof. Aleksandrze Cieślikowej, przewodniczącej Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN i redaktor naczelnej rocznika „Onomastica”, od wielu lat organizatorce ogólnokrajowych konferencji onomastycznych
- prof. Irenie Stasiewicz-Jasiukowej, przewodniczącej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, kierującej nieprzerwanie pracami tego Komitetu od 1990 r.
- prof. Zbigniewowi Jasiewiczowi, przewodniczącemu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, kierującemu pracami tego Komitetu nieprzerwanie od 1987r.
- prof. Annie Żarnowskiej, przewodniczącej Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN za jej utworzenie i od początku istnienia aktywną działalność.