banner

Wydział Nauk Medycznych PAN przyznał coroczne nagrody wydziałowe:

Medal imienia Jędrzeja Śniadeckiego został nadany prof. Jerzemu Vetulaniemu z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za osiągnięcia badawcze nad mechanizmem działania leków przeciwdepresyjnych,

dwie zespołowe Nagrody im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano:

- prof. Ryszardowi Przewłockiemu, dr Barbarze Ziółkowskiej, dr. Wiktorowi Bileckiemu, mgr Agnieszce Wawrzczak-Bargiele z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za cykl 5 prac pt. “Molekularne mechanizmy działania morfiny w modelach uzależnienia in vitro i in vivo”
- prof. Januszowi Sadowskiemu, dr Bożenie Bądzyńskiej, dr. Leszkowi Dobrowolskiemu, dr Agnieszce Walkowskiej z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie za cykl 9 prac pt. „Mechanizmy fizjologicznej regulacji hipertonii osmotycznej rdzenia nerki i wewnątrznerkowego krążenia krwi”

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN otrzymały zespoły:

-dr hab. Krzysztof Bujko, prof. Marek P. Nowacki oraz lek. med. Ewa Chmielik z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie za cykl 6 prac dotyczących przedoperacyjnej radioterapii raka jelita grubego

-prof. Janusz Witowski, prof. Andrzej Bręborowicz, dr n. med. Krzysztof Książek oraz dr n. med. Alicja Połubińska z Katedry i Zakładu Patofizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu za cykl 21 prac dotyczących patofizjologii otrzewnej

Cztery honorowe wyróżnienia Laur Medyczny im. Dr. Wacława Mayzla przyznano studentom pracującym naukowo: Annie Lewandowicz (z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Tadeuszowi Issatowi (z Akademii Medycznej w Warszawie), Małgorzacie Kieć (z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Izabeli Woźny (z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu)