banner

Zagadkowe rezerwy

Autor: red. 2008-01-17

W projekcie budżetu szkolnictwa wyższego rząd PiS zapisał tajemnicze rezerwy na kwotę 326.845 tys. zł.

Na posiedzeniu Komisji sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży , 28.11.07, pytała o ich przeznaczenie pos. Krystyna Łybacka.
Z zapisu w projekcie wynikało, iż pierwsza z nich – oznaczona numerem 51 – w kwocie 301.845 tys. zł, przeznaczona jest na dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego, w tym na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych. Posłanka zaproponowała rozważenie zmiany tytułu tej rezerwy na „Zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych”, aby sprawa była jasna, że takie jest jej przeznaczenie.
Druga rezerwa – pozycja 64 – wynosi 25.000 tys. zł. Jest ona przeznaczona dla dwóch uczelni (sic!): Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posłanka stwierdziła, że nie może być praktyką, żeby którakolwiek spośród 120 uczelni publicznych była zapisywana w rezerwie wraz z gwarancją, że na pewno dostanie środki w określonej wysokości.
Przedstawiciel rządu, podsekretarz stanu w MNiSW, prof. K. Kurzydłowski tłumaczył, iż
Pierwsza z rezerw ma być przeznaczona na podwyżki płac w szkolnictwie wyższym. Druga - 25.000 tys. zł powstała w wyniku inicjatywy poselskiej i proszę przyjąć takie wyjaśnienie. Dodał, że obie uczelnie prowadzą i planują inwestycje, które nie mieszczą się w programie unijnym „Infrastruktura i Środowisko”, gdyż program ten jest nastawiony przede wszystkim na inwestycje w uczelniach oferujących wykształcenie na kierunkach inżynierskich i na kierunkach nauk ścisłych. Obie wymienione w rezerwie uczelnie są pod tym względem w gorszej sytuacji, bo nie mogą korzystać ze środków unijnych, gdyż nie prowadząc takich kierunków studiów. I na tym polega tajemnica wiary!