banner

Program zwalczania nowotworów

Autor: red. 2008-03-06

Rada Ministrów podjęła 3.01.08. uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2008 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2009 i 2010, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Program, który będzie realizowany do 2015 r., ma doprowadzić do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o ok. 10%. oraz poprawić skuteczność leczenia chorób nowotworowych w Polsce do poziomu osiąganego w krajach Europy Zachodniej i Północnej. Oznacza to, że liczba wyleczeń wśród mężczyzn powinien wynosić ok. 40%, a wśród kobiet – ok. 50%.
W budżecie na 2008 r. na realizację programu zaplanowano 250 mln zł. Środki te będą przeznaczone na zadania dotyczące m.in.:
 ograniczenia liczby zachorowań na nowotwory złośliwe;
 profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego;
 opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe;
 zakupu aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów;
 utworzenia w Polsce systemu radioterapii onkologicznej i budowy sieci ośrodków tomografii pozytonowej;
 szkoleń onkologicznych dla lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej;
 poprawy standardów leczenia operacyjnego raka płuca;
 poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci;
 rozwoju opieki paliatywnej w onkologii.
Działania te będą kontynuowane w latach 2009-2010.
W Polsce rośnie liczba chorych na raka. Choroby nowotworowe są przyczyną ok. 40% zgonów wśród kobiet i ok. 30% wśród mężczyzn w wieku 45-64 lat. Realizacja programu zwiększa szanse na wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych oraz umożliwia prowadzenie profilaktyki nowotworowej.