banner

Trudno ocenić, ile we wzornictwie sztuki, a ile nauki. W Polsce w siedmiu uczelniach artystycznych państwowych i dwóch prywatnych istnieją wydziały architektury i wzornictwa, wzornictwa przemysłowego lub form przemysłowych. Efekt ich szkolenia widać na rynku - większość produktów, jakie się na nim znajdują jest "tknięta" ręką projektanta. Jednak nauka w tym obszarze to nie tylko szkolenie projektantów. To także badania zależności miedzy designem a rozwojem biznesu. Jak podaje Anita Putkiewicz z Zakładu Rozwoju Nowego Produktu w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, w Polsce nikt takich badań dotąd nie prowadził. Konieczne zatem staje się opracowanie polskiej metody, pozwalającej ocenić poziom wiedzy naszych przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania wzornictwa do skutecznego wprowadzania nowych produktów na rynek, a w rezultacie - oceny potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Prace takie rozpoczęto w tym roku w IWP. Celem opracowania metodologii badań wzornictwa w Polsce jest także wypracowanie standaryzowanych procedur wprowadzania i zarządzania rozwojem nowego produktu. Służyć one mają nie tylko przedsiębiorcom, ale i projektantom, których praca bardziej nam się kojarzy ze sztuką niż z produkcją czy zarządzaniem. Samolot "Orka", autobus szynowy, bateria prysznicowa, okap kuchenny - to wyroby nagrodzone w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Instytutu Wzornictwa przemysłowego "Dobry Wzór" -najlepiej zaprojektowane produkty na polskim rynku.