banner

 

Wydawnictwo Wiedza Powszechna wydała elektroniczny Słownik gramatyczny języka polskiego autorstwa Zygmunta Saloniego, Włodzimierza Gruszczyńskiego, Marcina Wolińskiego oraz Roberta Wołosza. Do Słownika dołączona jest książka zawierająca podstawy teoretyczne - zarys fleksji języka polskiego oraz instrukcja użytkowania. Słownik gramatyczny języka polskiego zawiera pełną charakterystykę gramatyczną ok. 245 tys. leksemów polskich. Słownik podaje też ich wszystkie formy fleksyjne - ponad 4 miliony. Uwzględnia również tak podstawowe cechy leksemów jak: rodzaj rzeczownika, rekcje przyimków, liczebników, aspekt czasowników. Nie ma w nim opisu znaczeń leksemów. Słownik jest cennym źródłem informacji o języku polskim dla językoznawców, filologów, redaktorów, tłumaczy, studentów oraz wszystkich ceniących dobrą i ładną polszczyznę. Może być także przydatny do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Do instalacji Słownika potrzeba 40 MB wolnej pamięci operacyjnej w systemie Windows 98 i późniejszych, bądź w Linuxie.(al)

Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Słownik gramatyczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007.

oem software