banner

 

Krakowskie katolickie Wydawnictwo WAM wydało w serii „Psychoterapia, Duchowość, Religia" książkę Jamesa L. Griffitha i Melissy Elliott Griffith - Odkrywanie duchowości w psychoterapii w przekładzie Katarzyny Gdowskiej. Autorzy omawiają w niej (z pozycji wiary) możliwości spożytkowania w pracy psychoterapeutycznej wiary i duchowości osób będących pacjentami psychiatrów i psychoterapeutów. Posiłkują sie przy tym przykładami ze swojej pracy klinicznej (oboje są zawodowo związani z George Washington University Medical Center). W dziesięciu rozdziałach mowa jest m.in. o tym jak słuchać opowieści o życiu duchowym, sposobach wyrażania duchowości, o narracjach doświadczenia duchowego, religijnych przekonaniach i praktykach duchowych, a także roli wspólnoty i społeczności w duchowości, destrukcyjnym aspekcie duchowości i życiu poza chorobą. W zakończeniu książki pomieszczono bogatą bibliografię związaną z omawianą tematyką.(lb)

J. L. Griffith, M. Elliott Griffith, Odkrywanie duchowości w psychoterapii, WAM, Kraków 2008, s. 394

oem software