banner

Wydawnictwo ABE Marketing wydało bardzo wartościową edukacyjnie książkę -album autorstwa Lakshmi Bhaskaran - Design XX wieku. Jest to dzieło popularyzujące wiedzę nie tylko o wzornictwie, ale i sztuce minionego wieku. Bogato ilustrowana, zawierająca zdjęcia architektury, przedmiotów, plakatów, ubiorów książka Design XX wieku to bogate źródło informacji o sztuce użytkowej, jej głównych nurtach, stylach oraz najwybitniejszych ich przedstawicielach. W dodatku niezwykle przejrzyście i atrakcyjnie podane: układ graficzny prowadzi przez dzieje wzornictwa począwszy od połowy XIX w. Chronologiczny podział stylów i nurtów ilustrowanych przykładami z różnych dziedzin życia ułatwia usadowienie omawianych zjawisk w epoce, jej przemianach industrialno - społecznych. Niezwykle cenne dla czytelnika są tabele dotyczące umiejscowienia w czasie nurtów i stylów oraz sztandarowych przykładów wzornictwa i tworzących w poszczególnych okresach najbardziej znanych projektantów. Uzupełnia je tabela dająca przegląd najważniejszych wydarzeń historycznych omawianego okresu. Książkę zamyka unikatowy przegląd światowych muzeów i galerii (z adresami) posiadających zbiory omawianych zjawisk w sztuce użytkowej, a także cenna bibliografia i dwa indeksy: osób oraz zjawisk artystycznych. Jedyne, czego może brakować polskiemu czytelnikowi to odniesień do polskiego wkładu w światową sztukę wzornictwa, ilustracji tego, co tworzyli nasi artyści w tym okresie. Zwłaszcza, że na rynku księgarskim nie ma wielu pozycji na ten temat.

Lakshmi Bhaskaran, Design XX wieku, ABE Marketing, Warszawa 2006, s.255