banner

Dynamiczny rozwój naszego języka, bywa że przyprawia o ból głowy purystów językowych, czułych nie tylko na zmianę znaczeń wyrazów, ale i spolszczanie wyrazów obcego pochodzenia. Wydawnictwo Europa wychodzi naprzeciw tym zmianom wydając słowniki "na nowy wiek", czyli trzeciego tysiąclecia. Pierwszym z nich jest Milenijny słownik wyrazów obcych pod redakcją prof. Ireny Kamińskiej - Szmaj, zawierający ogromny i różnorodny zbiór wyrazów, zwrotów i sentencji obcojęzycznych wraz z wyczerpującym objaśnieniami ich znaczeń, podaniem wymowy i wskazania źródeł pochodzenia. W wielu hasłach zamieszczono również dodatkowe informacje mające często charakter encyklopedyczny lub uwzględniające nowe znaczenia. Słownik składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się hasła podstawowe, w drugiej - zwroty, zestawienia oraz wielowyrazowe terminy naukowe, reguły prawne, popularne sentencje, przysłowia i utarte powiedzenia. Jednym słowem - czytelnicy, użytkownicy dostali do ręki jeszcze jeden słownik wyrazów obcych, nieco inny od pozostałych i niezwykle aktualny.

Milenijny słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2002, s.926