banner

Z serii "Zrozumieć Europę" wydawnictwa Ossolineum ukazała się ciekawa książka Jerzego Strzelczyka - Zapomniane narody Europy. Jak we wstępie pisze Autor:/.../ Zapragnąłem przedstawić czytelnikom kilka mniej znanych kart z dziejów naszego kontynentu. W ośmiu szkicach przedstawiłem osiem ludów, które kiedyś odgrywały mniej lub bardziej ważną /.../ rolę w dziejach Europy, później zaś zeszły ze sceny dziejowej, pozostawiając dość nikłe na ogół i nie zawsze dostrzegalne ślady swojego istnienia. Te narody to Wenetowie, Swebowie, Piktowie, Longobardowie, Wiślanie, Chazarowie, Obodrzyci i Jaćwięgowie. Niektóre z tych ludów miały swoje rodzime struktury polityczne, własne państwa, inne nie zdążyły ich stworzyć. O niektórych wiemy dość dużo, gdyż zachowały się o nich informacje w formie pisanej, niestety, niezbyt obiektywne, gdyż pochodzące ze źródeł obcych, nieprzyjaznych im. Po wszystkich opisanych pozostały jednak jakieś echa historycznej pamięci uwidocznione w literaturze, kartografii, sztuce, języku. Zamiarem autora książki było także zwrócenie uwagi na wielowątkowość i wielopodmiotowość historii europejskiej oraz na fakt, iż nie wszystkie narody miały warunki do przetrwania. Książka ma charakter popularnonaukowy, toteż autor wiele miejsca przeznaczył na cytowanie źródeł z ograniczeniem miejsca na przypisy. Na końcu książki zamieszczono wykaz ważniejszej, różnojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej i polskojęzycznej, literatury przedmiotu, a także dwa indeksy: osób oraz nazw geograficzno-etnicznych.

Jerzy Strzelczyk, Zapomniane narody Europy, seria "Zrozumieć Europę" Ossolineum, Wrocław 2006, s.342