banner

Jak bronić niezależności szkół wyższych i nauki przed biznesem? Czy pogoń za sukcesem finansowym wpływa na obiektywizm badań? Czy uczelnie winny służyć bogaceniu się naukowców? Czy bezinteresowność winna być w nauce normą? Czy biznes przejmie kontrolę nad uniwersytetami? Te i inne trudne pytania stawia Sheldon Krimsky, autor wydanej przez PIW książki pt. Nauka skorumpowana? Profesor Krimsky przedstawia w niej swoje wieloletnie i nader szczegółowe obserwacje z życia uczelni poddanych coraz większej presji pieniądza i polityki. Stawia też tezę, że w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku byliśmy świadkami zdecydowanie bardziej agresywnej i przewrotnej komercjalizacji nauki, niż wcześniej. Zwłaszcza w dziedzinie badań biomedycznych, w której to konflikty interesów są przedmiotem szczególnej troski społecznej. Twierdzi też, że w tym obszarze powiązania finansowe między nauką a biznesem są zabójcze i destrukcyjne dla obiektywizmu naukowego i otwartości. W jednym z 13 rozdziałów książki pokazuje, że w środowisku akademickim rodzi się więcej konfliktów niż się powszechnie sądzi, jednak większość z nich nigdy nie zostaje ujawniona. Oskarża naukowców, iż bardzo często uwikłani są w konflikt interesów, jednakże ani oni sami, ani ich otoczenie, ani agendy rządowe nie są zainteresowani ujawnieniem tego, mało - akceptują to i uznają za normę. Autor podaje przy tym wiele przykładów świadczących o ciemnej stronie pracy naukowców i władz uczelni, czy związków uczelni z przemysłem. Efektem tej bogato udokumentowanej historii pokazującej związki naukowców z biznesem może być tylko jedno: większa rezerwa wobec środowiska naukowego, które w Polsce ciągle cieszy się wielkim autorytetem.

Sheldon Krimsky, Nauka skorumpowana?, PIW, Warszawa 2006, s. 368