banner

A konkretnie: czym jest wzornictwo przemysłowe? - pyta Laura Slack autorka podręcznika projektowania Czym jest wzornictwo wydanego przez ABE Dom Wydawniczy. I pokazuje w krótkich opisach dzieje projektowania, jak zmieniał się produkt, na czym polega era produktów-hybryd, jak funkcjonalność może służyć zabawie. Mówi także o wielofunkcyjności, ergonomice, wadze walorów dekoracyjnych przedmiotów, a także o moralnym aspekcie wzornictwa i indywidualizacji projektu. Ponadto zamieszcza zwięzłe informacje związane z praktycznym projektowaniem: jego celami, procesem powstawania i rozwojem produktu, narzędziami projektanta, promocją, dystrybucją i prawami autorskimi. Nie zabrakło w książce także bibliografii, glosariusza z fachowymi terminami oraz indeksu haseł. Niezwykle staranna szata graficzna, wyważenie proporcji między słowem pisanym a ilustracją czyni z tej książki także atrakcyjny album, gdyż wszystkie informacje w niej zawarte są bogato ilustrowane zdjęciami - przykładami rozwiązań znanych projektantów. Interesującym uzupełnieniem jest pokazanie (w portfolio) różnych projektów znanych na świecie firm designe'u i projektantów.

Laura Slack, Czym jest wzornictwo?, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2007, s.256