banner

Zaklad Narodowy im. Ossolińskich wydał książkę Agnieszki Kawalec o pierwszym dyrektorze tegoż wydawnictwa, księdzu Franciszku Siarczyńskim. Nazwisko to jest mało znane nawet w środowisku historyków, bardziej - miłośnikom Kozienic czy Jarosławia, gdyż jako pierwszy opracował dzieje tych miast oraz podjął się profesjonalnego opisu regionu radomskiego i Galicji. W Kozienicach też nadano jego imię jednej z bibliotek publicznych, gdzie gromadzone są informacje i pamiątki o nim. Równie dobrze zapisał się ksiądz Siarczyński w pamięci dziejowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, jako jego pierwszy dyrektor, choć sprawował tę funkcję zaledwie ostatnie dwa lata swojego życia. Zainteresowanie osobą dyrektora Ossolineum wzrastało przy okazji tzw. okrągłych rocznic powstania Zakładu Narodowego we Lwowie i tak jest tym razem. Książka bowiem ukazała się w 190 rocznicę jego powstania. Autorka, poza przedstawieniem biografii pierwszego dyrektora Ossolineum, zawarła w książce dorobek twórczy ks. Siarczyńskiego, bogate źródła archiwalne oraz indeks osobowy.

Agnieszka Kawalec, Ksiądz Franciszek Siarczyński. Życie i działalność. Ossolineum, Wrocław 2007, s.327