banner

Książka Historia państwa Inków autorstwa Marii Rostworowskiej jest dziełem klasycznym, które weszło na stałe do hiszpańskojęzycznej literatury przedmiotu, niemniej w Polsce nie było dotąd znane szerzej niż specjalistom. Dzięki staraniom Państwowego Instytutu Wydawniczego mogą się z nim od tego roku zapoznać wszyscy Polacy interesujący się historią i kulturą Inków, o której legendy (a może i ślady) dotarły nawet na polski Spisz, do Niedzicy. Państwo Inków powstałe w XV w. w Andach, liczące od 10 do 14 mln mieszkańców, zostało utworzone zaledwie w ciągu 80-100 lat, podczas panowania 3-4 władców, a inicjatorem jego powstania był lud, stanowiący znikomy procent ludności tego państwa. Inkowie nie dysponowali żadną przewagą technologiczną ani militarną nad podporządkowywanymi sobie ludami - a mimo to utworzyli sprawne państwo. Na czym polegał ten fenomen powstania, a potem - równie szybkiego upadku państwa? Autorka, znakomita badaczka przedhiszpańskich społeczności Peru, sięga w tym opisie do nieznanych dokumentów źródłowych, ukazujących polityczną, społeczną i religijną mozaikę imperium Inków, przedstawia wielokulturowy obraz ich społeczeństwa i kultury. Przewodnikiem po książce Marii Rostworowskiej jest autor wstępu do niej i posłowia, prof. Mariusz Ziółkowski. Cennym uzupełnieniem książki są bogate przypisy, słowniczek terminów, indeksy nazwisk, nazw bóstw, nazw geograficznych i etnicznych, a także ilustracje oraz mapy.

Maria Rostworowska, Historia państwa Inków, PIW, Warszawa 2007, s.319