banner

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne wydały - jakże pożyteczna na czas dyskusji o energetyce jądrowej, ale i w czasach, kiedy nie spada zagrożenie użycia broni jądrowej - książkę Błędne ogniki i grzyby atomowe autorstwa Georgesa Charpaka i Richarda L. Garwina.

Pierwszy z autorów to znakomity fizyk, noblista (1992), drugi - jeden z najbardziej znanych ekspertów w dziedzinie broni jądrowej, równie znany fizyk. Jak podają autorzy:" Naszym celem jest przedstawienie przystępnego opisu etapów historii fizyki jądrowej, objaśnienie przyczyn różnych strategii wojskowych i przemysłowych; uświadomienie powodów awarii związanych z brakiem doświadczenia w rodzącej się energetyce jądrowej lub niedoskonałością ludzkiej natury; ocena postępu, który nadciąga w związku z napływem nowych technologii; wreszcie uwidocznienie usztywnionej postawy ludzi, którzy chcą narzucić rozwiązania, odpowiadające interesom wpływowych grup nacisku". Prof. Andrzej Hrynkiewicz, który napisał przedmowę do wydania polskiego podkreśla, że "energetyka jądrowa jest klasycznym przykładem dziedziny, w której sprzeczne interesy, polityka i wielkie pieniądze grają olbrzymia rolę przy podejmowaniu decyzji za lub przeciw jej rozwojowi. Choć temat wydaje się trudny, autorzy przedstawiają go ze swadą, przystępnie, ubarwiając przedstawianą wiedzę wieloma ciekawostkami, "kuchnią" zdarzeń politycznych i naukowych. I dodają zabawne rysunki (Sempé) oraz opowiastki. W sumie - lektura dla każdego, kto uczył się fizyki i kto ciekawy świata.

Georges Charpak, Richard L. Garwin, Błędne ogniki i grzyby atomowe, WNT, s. 373