banner

Agnieszka Kijewska, historyk filozofii starożytnej i średniowiecznej, której zainteresowania skupiają się wokół dziejów średniowiecznego neoplatonizmu jest autorką monografii Aureliusza Augustyna - świętego, filozofa, teologa, ojca Kościoła i czołowego przedstawiciela patrystyki. Monografię w serii "Myśli i Ludzie" wydało Wydawnictwo Wiedza Powszechna, traktując książkę przede wszystkim jako podręcznik akademicki, choć tomy tej serii są interesującą i przystępną lekturą dla wszystkich zainteresowanych filozofią. Święty Augustyn jest twórcą pierwszego, całościowego wykładu nauki chrześcijańskiej, wywodzącego się z neoplatonizmu, koncentrującego na Bogu i losie człowieka zagubionego przez grzech i zbawionego przez łaskę. Za główny cel człowieka Augustyn uważał poznanie Boga i własnej duszy. Do myśli Augustyna współcześnie nawiązuje egzystencjalizm chrześcijański. W monografii autorka zamieściła zarówno biografię filozofa, wybór jego pism oraz bibliografię.

Agnieszka Kijewska, Święty Augustyn, Wiedza Powszechna, Warszawa  2007, s.364