banner

Wydawnictwo Ossolineum wydało pierwszą w Polsce Historię literatury bizantyjskiej Oktawiusza Jurewicza.

Jak zaznaczono w przedmowie, jest ona czymś więcej niż tylko pobieżnym przeglądem piśmiennictwa greckiego epoki 527 - 1453. Choć jest zarysem, to jednak na tyle obszernym, że autor mógł w pewnych partiach zająć własne stanowisko w prezentowanej problematyce, bądź przedstawić najnowsze wyniki badań historycznoliterackich, prowadzonych w głównych ośrodkach bizantynistyki europejskiej. Chcąc naszkicować obraz literatury greckiej doby bizantyjskiej, Oktawiusz Jurewicz wykracza często poza ramy czasu, jaki zakreślił sobie przystępując do pracy nad dziełem, aby pokazać czytelnikowi literaturę bizantyjską jako ciąg literatury greckiej od czasów Homera (IX/VIII), aż po dzień dzisiejszy. W elementy kultury bizantyjskiej czytelnik jest wprowadzany poprzez życiorysy wybranych twórców literatury przedstawionych na tle życia dworskiego, miejskiego czy monastycznego. Na głębsze zrozumienie piśmiennictwa greckiego doby średniowiecza pozwalają obszerne wiadomości wstępne dotyczące bizantystyki, geografii, historii i literatury. Przejrzysty układ książki, w której poszczególne rozdziały dotyczą kolejnych przedziałów czasowych przedstawianego okresu, podkreśla także skorowidz panujących w omawianym okresie cesarzy bizantyjskich, bogata bibliografia oraz indeks osób i tytułów ważniejszych dzieł.(lb)

Oktawiusz Jurewicz, Historia literatury bizantyjskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2007, s. 320