banner

W epoce globalizmu, mało wyrafinowanych gustów, "uproszczonej" kultury, wartościowa literatura przebija się z trudnością, a cóż dopiero mówić o teatrze i jego podstawie - dramaturgii! To obszar dla wybranych, nie obfitujący w nowości. Tym bardziej więc cenić trzeba zamysł, wysiłek i dzieło - Historia dramatu - Piotra Kotlarza i wydawnictwa Artline, które wydało to kompendium. Podtytuł książki - "Kierunki i determinanty rozwoju dramaturgii na świecie" dokładnie określają zakres zainteresowań autora, który we wstępie podaje, iż chciał w niej - oprócz prezentacji dramaturgii światowej - zwrócić uwagę na ważniejsze etapy historii teatru i dramatu oraz na twórców, którzy przyczynili się do rozwoju tej sztuki. Wychodząc z założenia, iż teatr jest syntezą wielu sztuk i nie rozwija się w próżni społecznej, autor próbuje ukazać związek miedzy rozwojem społeczeństwa i przemianami społecznymi a rozwojem dramatu. Poza dramaturgią europejską, P. Kotlarz ukazuje teatr Stanów Zjednoczonych AP, dramaturgie Dalekiego Wschodu, Afryki, Bliskiego Wschodu). Towarzyszą tym omówieniom bogate przypisy, bibliografia, skorowidze nazwisk i tytułów, nadające pracy charakter kompendium wiedzy dramaturgicznej. Starannie wydana Historia dramaturgii P. Kotlarza jest pierwszym po ćwierćwieczu dziełem na polskim rynku będącym syntezą wiedzy z tej dziedziny uwzględniającym czasy współczesne.

Piotr Kotlarz, Historia dramaturgii, Artline, Gdańsk, s.521