banner

W serii słowników kieszonkowych, głównie z myślą o turystach (i zapewne Polakach wyjeżdżających licznie do pracy do Holandii) Wydawnictwo Wiedza Powszechna wydało Słownik niderlandzko - polski Jana Czochralskiego. Jest to drugie wydanie po 10 latach, opracowane zgodnie z nowymi zasadami ortografii niderlandzkiej, poszerzone o najnowsze słownictwo. Słownik zawiera ok. 20 tysięcy wyrazów hasłowych, przykładów ich użycia, zwrotów, idiomów oraz przysłów. Obejmuje słownictwo z zakresu współczesnego języka niderlandzkiego, w tym odrębności językowe Belgii. Obok słownictwa ogólnego podano najważniejsze terminy w różnych dziedzin. Znaczenia wyrazów ilustrowane są przykładami zaczerpniętymi z języka mówionego. W odrębnych spisach umieszczono nazwy geograficzne i najczęściej używane skróty.

Kieszonkowy słownik niderlandzko - polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007