banner

Wydawnictwo Wiedza Powszechna wydala Słownik minimum włosko - polski i polsko - włoski w wersji kieszonkowej w opracowaniu Anny Jedlińskiej i Aliny Kruszewskiej. Słownik zawiera ok. 18 tysięcy haseł, wyrażeń i zwrotów. Przeznaczony jest dla odbiorców polskich i włoskich jako pomoc w kontaktach turystycznych i zawodowych oraz w początkowej fazie nauki każdego z tych języków. Obejmuje podstawowe słownictwo współczesnego języka włoskiego i polskiego, w tym - najważniejsze terminy z różnych dziedzin, m.in. sportu, ekonomii, medycyny, informatyki. Podano w nim także najważniejsze nazwy geograficzne oraz spis włoskich czasowników nieregularnych.

Słownik minimum włosko - polski i polsko - włoski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007.