banner

Geochemia środowiska jest nauką młodą, która w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo dynamicznie się rozwija. Wydawnictwa Naukowo - Techniczne "trzymając rękę na pulsie" wydały bardzo ciekawy podręcznik opisujący zagadnienia z tej dziedziny - Podstawy geochemii środowiska autorstwa Zdzisława M. Migaszewskiego oraz Agnieszki Gałuszki - geologów z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Opracowanie składa się z dwóch części, z których pierwszą poświęcono podstawom geochemii środowiska: kierunkom jej rozwoju, budowie Ziemi i Księżyca, tektonice płyt, opisano źródła złóż metali, procesy geochemiczne w litosferze, obieg i właściwości (także toksykologiczne) pierwiastków. W drugiej części zawarto wiedzę o podstawowych trendach badawczych w geochemii środowiska, przedstawiono nowe metody badań oraz bogatą wiedzę z zakresu ochrony środowiska widzianego oczami geologów. Jest więc rozdział poświęcony zmianom globalnym, roli geochemii w ochronie geosfery, wykorzystaniu roślin i innych organizmów żywych do rekultywacji zniszczonych terenów i ... pozyskiwania surowców. Niemało miejsca poświęcono biomonitoringowi, toksykologii środowiska i geochemii ... medycznej. Jak widać, jest to wiedza najnowsza. Książka - choć jest podręcznikiem dedykowanym głównie do ludzi nauki, jest napisana na tyle przystępnie, że może mieć z niej pożytek każdy, komu bliskie są te zagadnienia. W dodatku - starannie wydana, przejrzyście skomponowana, zawierająca ilustracje, zdjęcia i wykresy oraz bogate przypisy: literaturowe, indeksy, a nawet skorowidz minerałów. Jednym słowem - książka o wielkich walorach merytorycznych i edytorskich. Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka,

Podstawy geochemii środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, s.574