banner

Owocem jubileuszowej konferencji zorganizowanej z okazji 120 rocznicy powstania Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, a poświęconej wielokulturowości, jest wydana przez wydawnictwo Ossolineum książka Miedzy Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych. Jej temat dokładniej określa podtytuł: O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. Zamieszczono w niej teksty Anny Axerowej, Teresy Kostkiewiczowej, Marii Janion, Stefana Kozaka, Stanisława Makowskiego i Andrzeja Fabianowskiego, którzy zajmują się recepcją naszych poetów romantycznych po "stronie Wschodniej". O spojrzeniu ze "strony Południowej i Zachodniej" traktują teksty Hany Voisine - Jezchowej, Stefana Bachórza, Stanisława Fity, Dobrosławy Świerczyńskiej i Andrzeja Zawady. Andrzej Romanowski natomiast stawia pytanie o relacje miedzy literaturą tworzoną w języku polskim a polską kulturą narodową. Dorobek książkowy konferencji opracowały Grażyna Borkowska i Monika Rudaś-Grodzka, wzbogacając go o indeks nazwisk i przypisy.

Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2007, s. 153