banner

Dwoje naukowców - geologów Andrzej Kozłowski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Janina Wiszniewska z Państwowego Instytutu Geologicznego napisało monografię (w języku angielskim) granitoidów w Polsce - Granitoids in Poland. Wydawcami tej pierwszej naszej "granitowej" monografii są nie tylko macierzyste placówki naukowe autorów - Wydział Geologii UW oraz PIG, ale i Komitet Nauk Mineralogicznych PAN. W książce, będącej wyczerpującą syntezą tego tematu, zamieszczono 26 artykułów naukowych występujących w Polsce północno - wschodniej (3 prace), w Sudetach (18 prac) oraz w Tatrach (5 prac). Opisują one wyniki badań petrologicznych, mineralogicznych, geochemicznych, geochronologicznych, radiometrycznych, a także strukturalnych i tektonicznych granitoidów różnego wieku. Prezentowane dane są wynikiem najbardziej nowoczesnych analiz wykonywanych w dużej mierze we współpracy z naukowcami ze znanych ośrodków zagranicznych. Walory merytoryczne monografii tak obszernie opisującej granitoidy w Polsce podkreśla także jej szata graficzna - książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, wykresami, rysunkami, danymi tabelarycznymi. Do tego, na końcu każdego rozdziału - pracy autorskiej - zamieszczono bogatą bibliografię.
Appendixem do tej monografii powinna być broszura Janiny Wiszniewskiej i Ewy Krzemińskiej pod tym samym tytułem, będąca przewodnikiem dla miłośników geologii po Tatrach i Dolnym Śląsku. Szkoda, że została wydrukowana tylko z myślą o uczestnikach międzynarodowej konferencji EUROGRANITE 2007.

 A. Kozłowski, J. Wiszniewska, Granitoids in Poland, Komitet Nauk Mineralogicznych PAN, Wydział Geologii UW, PIG, Warszawa 2007, s. 371