banner

Wydawnictwo Wiedza Powszechna wydało poradnik z płytą CD autorstwa Elżbiety Gajewskiej, Magdaleny Sowy i Sebastiana Piotrowskiego - Korespondencja handlowa po francusku. Poradnik przedstawia zasady redagowania pism urzędowych i handlowych oraz róznych typów dokumentów stosowanych w komunikacji zawodowej. Omawia ich cel i kontekst, ukazując jednocześnie, jak niezbędna jest znajomość nie tylko języka, ale i kultury, i obyczajów danego kraju czy środowiska. Poradnik pomaga w poprawnym i szybkim sporządzaniu dokumentów urzędowych i redagowaniu pism, zgodnie z zasadami przyjętymi w oficjalnej korespondencji prowadzonej we francuskim obszarze językowym. Dołączona do poradnika płyta zawiera program podpowiadający - suflera, ułatwiający prowadzenie korespondencji w języku francuskim. Dzięki niemu można łatwo i szybko zredagować omówione w książce typy listów i pism. Program działa pod Windows XP i Vista, wymaga też bibliotek Microsoftu, dostępnych do pobrania z Internetu.

 E. Gajewska, M.Sowa, S. Piotrowski, Korespondencja handlowa po francusku, Wiedza Powszechna, Warszawa 2008, s.189, CD