banner

Ptaki w swoim środowisku - to tytuł książki - bogato ilustrowanego przewodnika Jeana-François Dejonghe wydanej przez Ossolineum w serii Sekrety Natury. Andrzej Warchałowski, jej tłumacz podaje, że zasadniczym walorem tej książki jest przedstawienie gatunków ptasich wraz z ich środowiskiem i w powiązaniu z nim, przy zachowaniu funkcji atlasu-przewodnika, potrzebnego do rozpoznania obserwowanego gatunku. Książka pozwala więc odpowiedzieć na pytanie: co to za ptak? i na inne, w rodzaju: a co on tutaj robi?, dlaczego właśnie tutaj? Co zrobić, żeby tu przetrwał? Książka Ptaki w swoim środowisku jest przeznaczona przede wszystkim dla czytelnika francuskiego, na co wskazuje dobór przykładów oraz opisy siedlisk i organizacji ochrony ptaków, niemniej - przynajmniej jeśli chodzi o ptaki - Francja i Polska nie różnią się w sposób znaczący. Jeśli pominąć ptaki strefy śródziemnomorskiej, o jakich pisze też autor, pozostałe są znane i Polakom. Treści przewodnika - atlasu ptaków są ujęte w trzy główne tematy: ptaki w świecie ożywionym (charakterystyka ogólna gatunków i populacji, wędrówek ptasich oraz środowiska, w jakim żyją i zagrożeń ich liczebności), ptaki według środowisk (przewodnik) oraz praktyka ochrony awifauny. Rozdział dotyczący ochrony ptaków we Francji został w polskim przekładzie uzupełniony o polskie prawo, a także o informacje ostoi ptaków w Polsce. Bogato ilustrowana zdjęciami, mapkami, wykresami i tabelami książka zawiera też słowniczek terminów używanych w tekście oraz skorowidz nazw.

J.-F. Dejonghe, Ptaki w swoim środowisku, Ossolineum, Wrocław 2008, s.255