banner

Viktor Mandrik jest autorem Kieszonkowego słownika islandzko - polskiego wydanego ostatnio przez wydawnictwo Wiedza Powszechna. Islandzki - dość egzotyczny dla Polaków język - należy do północnej podgrupy języków germańskich, zwanych skandynawskimi. Wraz z językiem zachodnionorweskim i farerskim (tj. językiem mieszkańców Wysp Owczych) tworzy jej odłam zachodni. Współczesny język islandzki mało się różni od języka wikingów, czyli staronordyckiego, w którym były pisane sagi. Kieszonkowy słownik islandzko - polski zawiera ok. 20 tysięcy haseł, wyrażeń i zwrotów. Przeznaczony jest głównie dla osób uczących się języka islandzkiego oraz turystów, może być także pomocny w kontaktach zawodowych. Obejmuje podstawowe słownictwo używane w codziennych sytuacjach, wybraną terminologię z różnych dziedzin oraz frazeologię i znane przysłowia. Do słownika dołączono podstawowe informacje o języku islandzkim, spisy nazw geograficznych i najczęściej używanych skrótów islandzkich.

Kieszonkowy słownik islandzko - polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2008