banner

Staraniem wydawnictwa Wiedza Powszechna ukazał się Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej polsko-słowacki autorstwa Vlasty Juchniewiczovéj, Gabrieli Zoričakovéj i Maryli Papierz. Słownik zawiera ok. 20 tysięcy specjalistycznych haseł i podhaseł tworzących odrębne jednostki znaczeniowe. Obejmuje słownictwo z zakresu ekonomii i gospodarki, handlu międzynarodowego, marketingu, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, ubezpieczeń i transportu oraz prawa cywilnego, karnego i gospodarczego. Zamieszczono w nim także wykaz skrótów nazw najważniejszych instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych. Przy opracowywaniu haseł korzystano z literatury przedmiotu i prasy specjalistycznej, najnowszych opracowań leksykograficznych oraz Internetu. Słownik jest przeznaczony dla użytkowników zarówno polskich, jak i słowackich, głownie ekonomistów, pracowników przedsiębiorstw handlowych i agencji prasowych, a także dla tłumaczy i studentów.

V. Juchniewiczová, G. Zoričaková, M. Papierz, Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej polsko - słowacki, Wiedza Powszechna, Warszawa 2008, s.477