banner

Wydawnictwo WAM wydało interesującą - nie tylko dla psychologów - książkę pt. Klasycy psychologii Helmuta E. Lücka, Rudolfa Millera i Gabi Sewz-Vosshenrich. Książka opisuje dzieje myśli psychologicznej poprzez przedstawienie wybitnych - kluczowych dla rozwoju psychologii - autorów i ich dzieł. Jak podają autorzy książki - zbiór nie rości sobie pretensji, by być autorytatywnym przeglądem prawdziwych klasyków, ani być w tej kwestii dziełem źródłowym. Autorzy pragnęli zaprezentować studentom i badaczom pewne ważne prace oryginalne, które ukazały się w ostatnim stuleciu, które bywają niedostępne lub są zbyt trudne do studiowania z powodów językowych czy stylistycznych. Schemat prezentacji przywoływanych klasyków obejmuje krótką ocenę dzieła, zarys biografii autora, okoliczności powstania, zawartość i recepcję dzieła przez współczesnych oraz jego znaczenie oceniane z perspektywy aktualnego zaawansowania psychologii w danym zakresie. Każdy z 36 esejów publikowanych w książce może być doskonałym wprowadzeniem i przygotowaniem do samodzielnej lektury przedstawianego dzieła. Obejmują one koncepcje psychologii akademickiej, poprzez prace XX wieku aż do prac powstałych po II wojnie światowej. Przejrzyście ujęte treści każdego z esejów, zakończonego bibliografią, z indeksem osób zamieszczonym na końcu książki czynią z niej cenne kompendium wiedzy z zakresu psychologii zrozumiałe także dla laików.

H.E. Luck, R. Miller, G. Sewz-Vosshenrich, Klasycy psychologii, Wydawnictwo WAM, Kraków2008, s.328