banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć

Dokąd pędzisz, człowieku?

Autor: al 2008-11-29

Quo ruis, homo? - tak nazwał swoją książkę, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" Wiesław Sztumski, fizyk i filozof (także współpracownik naszego pisma), skłaniając czytelników do zastanowienia się nad tym pytaniem i znalezienia odpowiedzi na nie.
Autor podkreśla, iż chodziło mu głównie o to, aby w świecie zdominowanym przez kulturę monochromiczną, która wraz z ideologią konsumpcjonizmu i filozofią życia, podyktowaną pragmatyzmem czy utylitaryzmem, wykreowała bałwochwalczy kult bogactwa, choćby na chwilę zatrzymać się i zreflektować nad sensem tej gonitwy. Czy pędząc coraz szybciej realizujemy się jako ludzie, stajemy się bardziej szczęśliwi i czy przyczyniamy się do przetrwania życia na Ziemi? Co nas zmusza do tej gonitwy?
Nadeszła już pora, kiedy musi się odpowiedzieć na te kwestie, kiedy jeszcze - być może - nie wkroczyliśmy w ślepy zaułek ewolucji naszego gatunku, z którego nie da się zawrócić - przestrzega autor.
Wiesław Sztumski porusza zatem takie tematy jak fenomen czasu, jego wpływ na życie ludzi i ich postawy wobec czasu, charakteryzuje rzeczywistość w jakiej żyjemy (cechującą się m.in. nieprzewidywalnością, szybkimi zmianami, wysokim stopniem ryzyka, niepewnością, tempem życia, jego różnorodnością), a także odnosi się do globalizacji i jej związków z czasem. Przedstawia też tezy dotyczące ekologii czasu i zastanawia się nad drogami powrotu do normalności, przywołując w filozoficznym dyskursie pojęcie rozwoju zrównoważonego.
W każdym z rozdziałów książki zamieszczono bogate przypisy, a na końcu - bibliografię i krótkie, dwujęzyczne streszczenia. Niestety, wydawca nie zadbał ani o ilustracje, które uatrakcyjniłyby podane treści, ani o przyzwoity poziom edytorski, co jest niezrozumiale w przypadku tej oficyny, umiejącej podkreślać walory wydawanych przez siebie książek. (al)

Wiesław Sztumski, Quo ruis, homo? Środowisko życia, czas, ludzie., Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2007, s. 223

oem software