banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć
Historia Niemiec

Autor: lb

Wydawnictwo Ossolineum wydało po raz trzeci (wydanie uzupełnione i poprawione) obszerną Historię Niemiec pióra Jerzego Krasuskiego rekomendowaną jako podręcznik akademicki, ale przydatną dla każdego, kto interesuje się nie tylko dziejami naszych sąsiadów, ale i chce zrozumieć kształtowanie się polsko-niemieckich stosunków na przestrzeni wieków. Jak podaje autor, Historia Niemiec jest ich historią polityczną - również dzieje kultury niemieckiej zostały tu przedstawione z politycznego punktu widzenia. W książce przedstawiono też historię Austrii, oraz krajów - z wyjątkiem Italii - wchodzących w skład pokarolińskiego państwa środkowego Lotara I, ciążących przez wieki ku Niemcom i prawnie z nimi związanych.
Jerzy Krasuski wyjaśnia, że jego zamiarem było raczej wyjaśnienie procesu historycznego niż jego opis, toteż daje wskazówkę dla czytelników oczekujących tego drugiego, iż mogą poprzestać na przestudiowaniu rozdziału pierwszego, czyli opisie czynników kształtujących historię tego państwa. Historię Niemiec autor kończy na latach najnowszych, dotyka bowiem 2002 roku.
W książce Jerzego Krasuskiego historia Niemiec została przedstawiona na tle europejskim, a ambicją autora było, "aby czytelnik zrozumiał historyczny dramat tego narodu, którego dzieje były pasmem sukcesów, a zakończyły się katastrofą".(lb)

Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, Ossolineum, 2008, s.680
oem software